TRIA EL TEU CURS

3. LA REPRODUCCIÓ

La reproducció permet als éssers vius generar individus semblants a ells, això suposa la superevivència de l'espècie. Hi ha bàsicament dos sistemes de preproducció:
- Reproducció asexual, aquest sistema permet aun sol individu "crear" un altre idèntic a ell.

Aquest sistema és característic dels vegetals , en els que a partir de fragments (esqueixos) es poden obtenir altres plantes, fins i tot insertant-los en vegetals diferents (empelts).
Els animals poden reproduir-se asexualment mitjantçant escissió (estrelles de mar) o gemmació (pòlips, hidres,...)


Els organismes unicel·lulars es preprodueixen asexualment per bipartició, gemmació o esporulació (espores).


Fer deures pel proper dimarts en tornar de les vacances : 9, 10, 11 i 12 (pàg 29); 13 i 14 (pàg 30) i 1 i 2 (pàg 38) del Llibre.BONES VACANCES!!!!!