TRIA EL TEU CURS

Video cèl·lula

La gran majoria de cèl·lules estan estructurades en tres parts: membrana, citoplasma i nucli. En aquesta pàgina ampliarem la informació sobre elles.

S'anomena membrana cel·lular o plasmàtica a l'estructura externa que envolta la cèl·lula. Forma un conjunt indivisible amb algunes parts internes de la cèl·lula, el que vol dir que no podem arrencar-la com si fos una làmina d'una ceba, posem per cas, ja que continua per l'interior formant nombrosos plecs. Les seves funcions són dues:
Limitar i donar forma a la cèl·lula, tot mantenint el medi intern.
Seleccionar i transportar aquelles substàncies que entren o surten de la cèl·lula i que són necessàries o perjudicials per mantenir la seva activitat. Químicament és formada per una doble capa de lípids en la qual s'hi insereixen molècules de proteïnes. Aquesta estructura es repeteix en les altres membranes que envolten els orgànuls cel·lulars i en el nucli. Les cèl·lules vegetals a més a més de la membrana plasmàtica estan envoltades d'una capa molt rígida formada per cel·lulosa i que s'anomena
paret cel·lular. La membrana plasmàtica de les cèl·lules animals és tan prima que durant molt de temps es va creure que no existia.
El citoplasma és el medi cel·lular comprès entre la membrana plasmàtica i el nucli. S'hi poden observar dues parts:
Hialoplasma: és un líquid viscós format per aigua en un 70-85 % i la resta són proteïnes, lípids, glúcids, àcids nucleics i sals minerals. En ell s'hi realitzen nombroses reaccions químiques en llocs concrets, per la qual cosa la seva composició no és homogènia.
Orgànuls cel·lulars: són petites òrgans d'estructura i tamany divers que realitzen funcions ben especialitzades, sobretot en la cèl·lula eucariota. En general totes les cèl·lules contenen totes les classes d'orgànuls cel·lulars, si bé podem trobar petites diferències entre les cèl·lules animals i cèl·lules vegetals.

Cèl·lula vegetal
Microfotografia d'una cèl·lula de lliri. 7.210 augments
Verd fosc: Membrana Marró: Hialoplasma Vermell: Mitocondris Groc: Cloroplasts Verd: Nucli Violeta: Nuclèol
El nucli és generalment l'orgànul més gran de la cèl·lula i va ser el primer que es va observar al microscopi òptic. Moltes vegades ocupa una posició central, però pot trobar-se desplaçat. El tamany també varia d'una cèl·lula a una altra. El més habitual és que n'hi hagi un de sol però es dóna el cas que alguns protozous, per exemple el parameci, en tenen dos o més. Podem distingir-hi dues funcions:
Dirigeix i provoca tota l'activitat bioquímica que s'esdevé en el citoplasma i en els orgànuls cel·lulars.
Conté els factors hereditaris que determinen l'estructura i funcionament de cada cèl·lula i de la globalitat de l'ésser viu, i també marquen el complex procés de divisió cel·lular. Cal recordar que només tenen nucli les cèl·lules eucariotes. El nucli està envoltat per una membrana nuclear. A l'interior del nucli hi podem trobar un plasma nuclear amb nombroses substàncies dissoltes, uns granets anomenats cromatina, el nuclèol i els cromosomes.

MIREU AQUEST VIDEO. ÉS SENSACIONAL. ES TRACTA D'UNA ANIMACIÓ QUE PRETEN REPRESENTAR COM ES PODRIA VEURE UNA CÈL·LULA PER DINS. (cal clicar dos cops al play perquè arrenqui...)

La cèl·lula vista des de dins...

BENVINGUTS!!!


Aquest és el blog de la ciència. Sigueu benvinguts!!!